Hotline mua hàng (24/7) 0906373035
550.000.000 đ
 • Tặng 100% lệ phí trước bạ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng 3 năm bảo hành trên 100km
410.000.000 đ
 • Tặng 100% thuế trước bạ
 • Tặng 100 lít dầu.
550.000.000 đ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng phù hiệu + định vị
477.000.000 đ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng phù hiệu 1 năm
1.336.000.000 đ
 • Tạm hết hàng
 • ĐT 0906.373.035
1.236.000.000 đ
 • Tạm hết hàng
 • Chờ hàng mới 2019
1.100.000.000 đ
 • Dòng ga cơ euro2 sắp hết
 • Số lượng còn dưới 5 xe

 

410.000.000 đ
 • TẶNG 100% TRƯỚC BẠ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHÙ HIỆU ĐỊNH VỊ
380.000.000 đ

TẶNG 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

TẶNG PHÙ HIỆU ĐỊNH VỊ

TẶNG 100 LÍT DẦU

1.300.000.000 đ
 • Tặng 200 lít dầu khi giao xe.
 • Tặng Hộp đen  + Phù Hiệu
510.000.000 đ
 • TẶNG LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHÙ HIỆU + ĐINH VỊ
1.450.000.000 đ
 • Tặng Thuế Trước Bạ
 • Tặng 200 lít dầu
 • Tặng phù hiệu định vị
280.000.000 đ
 • Tặng 100% thuế trước bạ
 • Tặng 1 thùng dầu
296.000.000 đ
 • Tặng 100% thuế trước bạ
 • Tặng 1 thùng dầu
293.000.000 đ
 • Tặng 100% lệ phí trước bạ
 • Tặng 3 năm bảo hành trên 100km
182.000.000 đ
 • TẶNG BAO VÔ LĂNG
 • TẶNG 1 BÌNH DẦU

 

284.000.000 đ

Tặng 100% thuế Trước Bạ

Tặng 100 lít dầu

480.000.000 đ
 • Tặng 1 cây vàng SIJ
 • Tặng 100 lít dầu
315.000.000 đ
 • Tặng 5 Chỉ Vàng
 • Miễn Phí Thuế Trước Bạ
616.000.000 đ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHỤ HIỆU + ĐỊNH VỊ

 

245.000.000 đ
 • Tặng 100 lít  dầu
 • Tặng Phù hiệu định vị