Hotline mua hàng (24/7) 0906373035
550.000.000 đ
 • Tặng 100% lệ phí trước bạ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng 3 năm bảo hành trên 100km
550.000.000 đ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng phù hiệu + định vị
477.000.000 đ
 • Tặng 100 lít dầu
 • Tặng phù hiệu 1 năm
1.336.000.000 đ
 • Tạm hết hàng
 • ĐT 0906.373.035
1.236.000.000 đ
 • Tạm hết hàng
 • Chờ hàng mới 2019
1.100.000.000 đ
 • Dòng ga cơ euro2 sắp hết
 • Số lượng còn dưới 5 xe

 

410.000.000 đ
 • TẶNG 100% TRƯỚC BẠ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHÙ HIỆU ĐỊNH VỊ
380.000.000 đ

TẶNG 100% THUẾ TRƯỚC BẠ

TẶNG PHÙ HIỆU ĐỊNH VỊ

TẶNG 100 LÍT DẦU

510.000.000 đ
 • TẶNG LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHÙ HIỆU + ĐINH VỊ
1.330.000.000 đ
 • Tặng 200 lít dầu khi giao xe.
 • Tặng Hộp đen  + Phù Hiệu
1.450.000.000 đ
 • Tặng Thuế Trước Bạ
 • Tặng 200 lít dầu
 • Tặng phù hiệu định vị
480.000.000 đ

Tặng 100% thuế trước bạ

Tặng 10 chỉ vàng SIJ

182.000.000 đ
 • TẶNG BAO VÔ LĂNG
 • TẶNG 1 BÌNH DẦU

 

284.000.000 đ

Tặng 100% thuế Trước Bạ

Tặng 100 lít dầu

315.000.000 đ
 • Tặng 5 Chỉ Vàng
 • Miễn Phí Thuế Trước Bạ
290.000.000 đ
 • Tặng 100% thuế trước bạ
 • Tặng 1 thùng dầu
270.000.000 đ
 • Tặng 100% thuế trước bạ
 • Tặng 1 thùng dầu
285.000.000 đ
 • Tặng 100% lệ phí trước bạ
 • Tặng 3 năm bảo hành trên 100km
616.000.000 đ
 • TẶNG 100 LÍT DẦU
 • TẶNG PHỤ HIỆU + ĐỊNH VỊ

 

440.000.000 đ
 • Tặng 1 cây vàng SIJ
 • Tặng 100 lít dầu
245.000.000 đ
 • Tặng 100 lít  dầu
 • Tặng Phù hiệu định vị